Folklórna skupina Nižná Ves

Kolektív

Miesto pôsobenia:Nižná
WWW stránka:
Veková kategória:
Špecifikácia:folklórna skupina
 
Organizačný vedúci
Meno a priezvisko:Zuzana Kičinová
Adresa:Hattalova 473/1, 027 43 Nižná
Telefón:0918 464 649
Email:zkicinova@centrum.sk
 
Umelecký vedúci
Meno a priezvisko:Tibor Kičin
Adresa:Hattalova 473/1, 027 43 Nižná
Telefón:0918 464 649
Email:zkicinova@centrum.sk
 
Charakteristika

Folklórna skupina Nižná Ves vznikla v roku 1990 pri ĽH Spod Vintišky, ktorej vznik sa datuje od roku 1928 muzikantmi Štefanom Záhorcom, Petrom Žákom a bratmi Regulyovcami. Stará sa o zachovávanie starých ľudových piesní, zvykov a tradícií zo strednej Oravy, kam patrí odjakživa aj Nižná, ktoré pretvára do zvykoslovných pásiem. Pre uchovanie tejto našej práce sme zozbierali a zapísali piesne, zvyky a tradície do knihy vydanej v roku 2012 pod názvom "Pod tou Ostražicou" od autora Tibora Kičina. (Niekoľko kníh sme poslali do archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine.) Prvé vystúpenie bolo v januári 1991 s programom Ostatky. Účinkovanie mimo nižňanský chotár: v Martine, Terchovej, Malatinej, v Oraviciach, na PFS v Zuberci, Podbieli, aj v Poľsku, v r. 2012 v Mútnom. Dĺžka programov od 10 min. až cca 70 min.

 
Ponúkané programy

Vianočné (Vianoce v Nižnej /cca 70 min./) Ostatky/cca 70 min./, pltnícke, pastierske, na Jána, stavanie mája, vyprevádzanie regrútov, atď. Všetko v časovom limite podľa potreby a požiadaviek organizátorov.

 
 
Prílohy
Žiadne prílohy.