DFS Goralček

zespoł

Miejsce działalnoœci :Základná škola Suchá Hora
WWW strona :www.zssuchahora.edu.sk
:deti
:detský folklórny súbor
 
Kierownik do spraw organizacyjnych
imię i nazwisko :Daniela Chovančáková
Adres :Suchá Hora 350, 027 13 Suchá Hora
Tel. :043/5397415
Email :chovancakova@centrum.sk
 
Kierownik do spraw artystycznych
imię i nazwisko :Daniela Chovančáková
Adres :Suchá Hora 350, 027 13 Suchá Hora
Tel. :mob. 0915809768
Email :chovancakova@centrum.sk
 
Ogólna charakterystyka

 
W programie

 
 
Prílohy