III. Višegrádske Vianoce

Medzinárodný festival vianočných zvykov a remesiel

14. - 17. december - Dolný Kubín - Zázrivá

Posúťažná výstava Vianočná pohľadnica (súčasť festivalu) bude prezentovaná: Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Milowka (PL) Villebmray (F)

Vianoce sú v národných kultúrach obdobím roka, kedy sa aj každodennom živote najviac objavujú tradičné zvyky a kultúrne symboly. Ich pestrosť a bohatosť je ovplyvnená nielen dochovaným vonkajším prejavom (koledy, vianočný stromček, betlehemské hry...), ale i kultúrno-historickým kontextom kresťanskej kultúry. Tá formovala piesňový a zvykoslovný materiál po dlhé stáročia až do súčasnosti. Mnohé z množstva doposiaľ uchovaných a existujúcich zvykov majú svoje korene v hlbokej minulosti a vplyvom kultúrnej difúzie, migrácie a ďalších procesov sa prezentujú i v dnešnej, pozmenenej podobe v celej Európe.

Festival je scénickým prierezom ľudových vianočných zvykov zo Slovenska a susedných štátov. Pokúša sa odkryť, zdokumentovať a verejne prezentovať mnohorakosť podôb tradičnej i súčasnej kultúry, ktorá je v týchto štátoch prezentovaná a spájaná s obdobím vianočných sviatkov. Jednotlivými aktivitami sa zameriava na viacero cieľových skupín - ako z radov účastníkov (priamych aktérov), tak aj z radov verejnosti.

Deti najmladšiu generáciu osloví výtvarná súťaž, (v uplynulom roku ju oboslalo 2400 súťažiacich zo štyroch štátov Európy), členov folklórnych skupín a verejnosť súťaž betlehemských skupín, súčasťou je i jarmok ľudových remesiel a tvorivé stretnutie putovná výstava detských výtvarných prác.

Gajdovačka je trojdňovým tvorivým stretnutím festivalového typu pre ľudových inštrumentalistov - gajdošov, ale i spevákov, členov ľudových hudieb a folkloristov. Dramaturgicky je festival zameraný na prezentáciu pôvodných a tradičných muzikantských prejavov, ale i na hľadanie nových foriem a možností interpretácie. Medzigeneračný transfer pôvodných kultúrnych symbolov a hodnôt napĺňa realizáciou tvorivých dielní- "Malých škôl hry na gajdy", výchovnými koncernami pre deti, najmä však medzinárodnou súťažou mladých gajdošov "O Zboroňovu nôtu", ktorá je po piatykrát súčasťou festivalu. V neposlednej miere sú programy Gajdovačky aj miestom pre výmenu interkultúrnych posolstiev, názorov a postojov v rámci európskeho priestoru. Súčasťou festivalu je i medzinárodná výtvarná súťaž a putovná posúťažná výstava "Ľudoví muzikanti v umení" - ako reflexia na ľudovú hudobnú tvorbu v amatérskom výtvarnom umení.

Gajdovačka sa počas predchádzajúcich ročníkov stala platformou, ktorá v sebe organicky spája rôzne typy programov, orientovaných na niekoľko cieľových skupín. Festival prerástol rámec Slovenska a stal sa miestom tvorivých konfrontácií tradičných kultúr nielen susedných štátov (Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska), ale i Talianska, Anglicka či Holandska. Význam projektu je v nachádzaní, uchovávaní uvádzaní tradičných kultúrnych symbolov do života mikroregiónu. Veľký význam má prezentovanie a spoznávanie, budovanie vzťahu u najmladšej generácie (prostredníctvom rôznych typov programov a výtvarnej súťaže) k tradičnej kultúre. Gajdovačka je medzinárodným stretnutím interpretov, odborníkov i verejnosti so vzťahom k ľudovej kultúre a tým aj osobitným miestom k spoznávaniu podobností i odlišností jednotlivých kultúr.

Prílohy

  • Vianočná pohľadnica, III. MEDZINÁRODNÁ DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ, štatút súťaže

     
  • Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.