Gajdovačka 2006

VII. medzinárodný gajdošský festival
V. medzinárodná súťaž mladých gajdošov "O Zboroňovu nôtu"

15. - 17.9. - Oravská Polhora

Gajdovačka je trojdňovým tvorivým stretnutím festivalového typu pre ľudových inštrumentalistov - gajdošov, ale i spevákov, členov ľudových hudieb a folkloristov. Dramaturgicky je festival zameraný na prezentáciu pôvodných a tradičných muzikantských prejavov, ale i na hľadanie nových foriem a možností interpretácie. Medzigeneračný transfer pôvodných kultúrnych symbolov a hodnôt napĺňa realizáciou tvorivých dielní- "Malých škôl hry na gajdy", výchovnými koncernami pre deti, najmä však medzinárodnou súťažou mladých gajdošov "O Zboroňovu nôtu", ktorá je po piatykrát súčasťou festivalu. V neposlednej miere sú programy Gajdovačky aj miestom pre výmenu interkultúrnych posolstiev, názorov a postojov v rámci európskeho priestoru. Súčasťou festivalu je i medzinárodná výtvarná súťaž a putovná posúťažná výstava "Ľudoví muzikanti v umení" - ako reflexia na ľudovú hudobnú tvorbu v amatérskom výtvarnom umení.

Gajdovačka sa počas predchádzajúcich ročníkov stala platformou, ktorá v sebe organicky spája rôzne typy programov, orientovaných na niekoľko cieľových skupín. Festival prerástol rámec Slovenska a stal sa miestom tvorivých konfrontácií tradičných kultúr nielen susedných štátov (Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska), ale i Talianska, Anglicka či Holandska. Význam projektu je v nachádzaní, uchovávaní uvádzaní tradičných kultúrnych symbolov do života mikroregiónu. Veľký význam má prezentovanie a spoznávanie, budovanie vzťahu u najmladšej generácie (prostredníctvom rôznych typov programov a výtvarnej súťaže) k tradičnej kultúre. Gajdovačka je medzinárodným stretnutím interpretov, odborníkov i verejnosti so vzťahom k ľudovej kultúre a tým aj osobitným miestom k spoznávaniu podobností i odlišností jednotlivých kultúr.

Prílohy

  • Folklór bez hraníc - ĽUDOVÁ KULTÚRA VO VÝTVARNOM PREJAVE, VIII. MEDZINÁRODNÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ, štatút súťaže

     
  • Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.