Centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce

Dolný Kubín

Sídli v budove Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne (Bysterecká 1263/55) a je jedným z praktických výstupov spoločného slovensko-poľského projektu. Je určené pre obce, mestá, kultúrne organizácie i jednotlivcov, ktorí hľadajú kontakty na podobné organizácie v Poľsku, hľadajú vhodný súbor či ľudových tvorcov - remeselníkov na svoj festival, alebo sa chcú prezentovať. Súčasťou Centra je i stála expozícia výrobkov slovenských a poľských ľudových tvorcov (s možnosťou zakúpenia).

Ponúkame kompletný servis - poradenstvo a prezentáciu v oblasti kultúrnych služieb (výmeny súborov, umelcov), pri hľadaní a sprostredkovaní kultúrnych kontaktov v Poľsku (kultúrne inštitúcie, ľudoví remeselníci, folklórne súbory, skupiny, sólisti, prezentačné a súťažné aktivity - festivaly...):

  • vyhľadanie partnera v Poľsku pre prípravu a realizáciu projektov
  • poradenstvo pri zostavení kultúrnych programov, festivalov, odbornú pomoc pri ich zostavení a realizácii
  • sprostredkovanie súborov, skupín, ľudových hudieb, sólistov či ľudových remeselníkov na vaše kultúrne podujatie
  • prezentáciu folklórnych súborov, skupín a ľudových remeselníkov v Poľsku
  • prezentáciu vašich propagačných materiálov v partnerskom Centre v Bielsku-Bialej a na spoločných aktivitách
  • ďalšie služby

kontakt:

Centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce

Oravské osvetové stredisko

Bysterecká 1263/55

026 01 Dolný Kubín

fax: ++421 43 5864928

tel: ++421 43 5864978

e-mail: bkk@osvetadk.sk

prevádzkové hodiny: pondelok-piatok 12.00 - 15.30

 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.