WYSZEGRODZKIE BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie w kulturach narodów jest okresem, kiedy nawet w życiu codziennym przejawiają się tradycyjne zwyczaje i symbolika. Bogactwo, urozmaicenie świąt uwidacznia się na zewnątrz (kolędy, choinka, sztuki betlejemskie, szopki, itd.), ale święta dostrzegane są przede wszystkim w kontekście kultury i historii chrześcijańskiej. Kultura ta formowała treść pieśni i zwyczajów przez wiele wieków aż do chwili obecnej. Mnóstwo z zachowanych i istniejących zwyczajów ma swoje korzenie w dawnej przeszłości i pod wpływem łączenia się kultur, migracji oraz innych czynników prezentują się w obecnej, nieco zmienionej formie w całej Europie.

Festiwal stanowi sceniczny przekrój ludowych zwyczajów bożonarodzeniowych ze Słowacji oraz z krajów sąsiadujących. Odsłania, dokumentuje i publicznie prezentuje wielorakość form tradycyjnej i współczesnej kultury charakterystycznej dla okresu świąt Bożego Narodzenia w tych krajach. Poszczególne formy aktywności podzielone są na kilka grup, w których realizują się zarówno uczestnicy (bezpośredni aktorzy), jak również publiczność.

Dla dzieci organizowany jest konkurs plastyczny (w ubiegłym roku wpłynęło 2400 prac z czterech krajów Europy), dla członków zespołów folklorystycznych i publiczność - konkurs betlejemski. Podczas festiwalu odbywa się jarmark rzemiosła ludowego, spotkania twórców, wędrująca wystawa dziecięcych prac plastycznych.

 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.