Kontakt

adresa:

Oravské osvetové stredisko
Bysterecká 1263/55
026 01 Dolnę Kubín
Slovakia

email:

bkk@osvetadk.sk

Tento projekt je spolufinancovanę Európskymi spoloèenstvami.