GAJDOVACKA

Gajdovacka jest trzydniowym twórczym spotkaniem instrumentalistów ludowych: dudziarzy, śpiewaków, członków kapel ludowych oraz folklorystów. Spotkanie typu festiwalowego ukierunkowane jest nie tylko na prezentację dawnych tradycji muzykantów, ale również na poszukiwanie nowych form i możliwości interpretacji. Międzypokoleniowy transfer oryginalnej symboliki oraz bogactwa realizuje się w warsztatach twórczych "Małych szkół gry na dudach", podczas koncertów dla dzieci , najbardziej jednak na międzynarodowym konkursie młodych dudziarzy "O nutę Zborońową", który już po raz piąty gości na festiwalu. Ostatecznie program Granie na dudach sprzyja wymianie myśli międzykulturowej, poglądów i stanowisk w ramach obszaru europejskiego. Nieodłączną częścią festiwalu jest również międzynarodowy konkurs sztuk plastycznych oraz wędrująca pokonkursowa wystawa "Muzykanci ludowi w sztuce" - pojmowana jako refleksja nad dorobkiem muzycznym w amatorskim świecie sztuki.

Granie na dudach w ostatnich latach stało się platformą, która łączy w sobie wiele rodzajów programów ukierunkowanych na kilka grup docelowych. Festiwal przekroczył granice Słowacji i stał się miejscem twórczych konfrontacji tradycyjnych kultur państw sąsiadujących (Polski, Czech, Austrii, Węgier), jak również kultur krajów odleglejszych (Włochy, Anglia, Holandia). Znaczenie projektu polega na tym, że poszukuje, gromadzi i prezentuje tradycyjną symbolikę kulturową i wprowadza ją do życia mikroregionów. Olbrzymie znaczenie ma prezentacja i poznawanie oraz budowanie odpowiedniego stosunku do tradycji i dawnej kultury u najmłodszej generacji (za pośrednictwem różnych programów i konkursów plastycznych) . Granie na dudach jest międzynarodowym spotkaniem interpretatorów, specjalistów i widza z kulturą ludową a tym samym wydarzeniem wyjątkowym, które służy dostrzeganiu podobieństw i różnic między poszczególnymi kulturami.

 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.