DNI BACOWSKIE

Malatinę - orawską wieś cechuje bogactwo tradycji pasterskich, które pozytywnie transformują się również w chwili obecnej - folklor pielęgnuje zespół ludowy oraz dziecięcy zespół folklorystyczny, w miejscowości żyje wiele osób , które posiadają wiedzę na temat dawnej kultury ludowej, produkujący naczynia, przyrządy bacowskie, w hodowli owiec specjalizuje się miejscowa Spółdzielnia Rolnicza.

Festiwal zgodnie z historią próbuje zrekonstruować dawną kulturę wołoską-uwypuklić jej akcenty, które w niektórych miejscowościach są głęboko zakorzenione a w chwili obecnej ulegają zapomnieniu. Do atrakcji należy międzynarodowy konkurs w trzaskaniu z bicza. Podczas festiwalu ma miejsce prezentacja wyrobów artystów ludowych ( przedmioty związane z kulturą wołoską - przede wszystkim wyroby ze skóry i drzewa).

Podczas Dni Bacowskich prezentują się również spółdzielnie rolnicze oraz indywidualni producenci, którzy rywalizują o tytuł najsmaczniejszego produktu z owczego sera, tu ma miejsce degustacja sera grudkowego, wędzonego, oszczypka, żynczyce.

Region przedstawia swoje walory agroturystyczne, co sprzyja działalności w tym zakresie.

Festiwal jest dwudniowym przedsięwzięciem prezentacyjno-konkursowym w dziedzinie tradycji ludowych. Dramaturgia projektu wynika ze specyfiki regionów i łączy w sobie elementy tradycyjne z nowoczesnymi, uwzględniając oczywiście miejscowy potencjał w dziedzinie komunikacji. Na festiwalu występują zespoły oraz soliści z kraju, Czech i Polski

 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.