Vítame vás v Beskydskom kultúrnom kruhu, na informačnom a prezentačnom portáli ľudovej kultúry regiónov Oravy (SK) a Bielska-Bialej (PL). Regiónov, ktoré sú bohaté na množstvo prejavov nehmotnej i hmotnej tradičnej kultúry a majú veľký kultúrno-historický a prírodný potenciál. Portál je súčasťou projektu realizovaného Oravským osvetovým strediskom v Dolnom Kubíne a Regionalnym ośrodkom kultury v Bielsku-Bialej, spolufinancovaného prostredníctvom programu Inrerreg IIIA Európskymi spoločenstvami. Nájdete na ňom katalogizovaný prehľad ľudových tvorcov - remeselníkov, folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb i sólistov. Tých, ktorí prejavili záujem o takúto formu propagácie. Okrem ich ponuky na portáli prezentujeme i niektoré významné folklórne festivaly, zriadené Centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce a ďalšie aktivity, súvisiace s projektom. Veríme, že na ňom nájdete potrebné kontakty i bližšie spoznáte tradičnú ľudovú kultúru dvoch prihraničných regiónov.

ZostavovateliaTento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.